Site Overlay

seMei

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester

15 % i 2025

Vårt mål er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 %

20 % i 2030

Senteret skal bidra til å øke tilgangen til psykiske helsetjenester. Hvert år blir en million mennesker i Norge og 700 millioner verden over direkte eller indirekte berørt av psykisk sykdom, og omkring 30 % får rett hjelp til rett tid. 

Digital teknologi kan bidra til å øke tilgangen til psykiske helsetjenester for barn, unge, voksne og eldre. I 2018 ble veiledet internettbehandling vurdert og godkjent av beslutningsforum etter en full metodevurdering foretatt av Folkehelseinstituttet.

Næringslivs- og helsetjenestepartnerne i senteret representerer ambisiøse og innovative organisasjoner som har som felles mål å øke nytten og bruken av veiledet internettbehandling. Sammen vil vi styrke kunnskapsgrunnlaget for å øke nytten og bruken av veiledet internettbehandling i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge. 

Partnere i senteret

Aktuelt

Kronikk i Dagens Medisin

Senterdirektør Tine Nordgreen har fått skrevet en kronikk i Dagens Medisin den 10. oktober 2020. Tine oppfordrer helseledere til å inkludere veiledet internettbehandling i visjonen om økt bruk av polikliniske videokonsultasjoner.Les merKronikk i Dagens Medisin

Artikkel om eMeistring på NRK.no

Stine Hope Spjeld, bruker av eMeistring har blitt intervjuet av NRK om behandlingen hun fikk i eMeistring. Les artikkel om eMeistring i NRK HER

More Posts