Site Overlay

eMeistring godkjent i beslutningsforum, artikkel fra Dagens Medisin

Dagens Medisin skriver om at eMeistring, terapeutveiledet internettbehandling for panikkliding, sosial angst og depresjon, er godkjent som metode i Beslutningsforum.

I 2017 søkte eMeistring om metodevurdering av veiledet internettbehandling i systemet Nye Metoder som beslutter nye metoder som kan innføres i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Folkehelseinstituttet har gjennomført en metodevurdering basert på forskning og helseøkonomi, og Beslutningsforum besluttet mandag 28. januar 2019 at veiledet internettbehandling kan benyttes i spesialisthelsetjenesten.

– Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan tas i bruk når det er hensiktsmessig, heter det i vedtaket om eMeistring.

Les mer på Dagens Medisin og på Nye Metoder